Formularz zapisu na kurs nr: 10/2021

Kurs przygotowujący do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Jeśli potrzebna Ci faktura, podaj NIP. Faktura za kurs posiada stawkę VAT ZW, oznacza to, że cała kwota brutto faktury będzie stanowić dla Ciebie koszt netto.

Podanie numeru NIP jest równoznaczne z chęcią otrzymania faktury, jeśli nie potrzebujesz faktury pozostaw to pole puste.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą elektroniczną. Wiadomości będą dotyczyć wszystkiego co jest związane z prowadzonym kursem, ewentualne zmiany w terminach zajęć, dane dostępowe do platformy e-learning, etc.